Elektronis statybos darbų žurnalas yra internetinė platforma, skirta stebėti ir dokumentuoti statybos projektų eigą bei susijusius darbus. Tai elektroninė forma, kurioje yra saugomi ir tvarkomi skirtingų statybos darbų duomenys, informacija ir dokumentai.

Elektronis statybos darbų žurnalas gali apimti šiuos elementus:

  1. Projekto informacija: šioje srityje yra saugoma visa svarbi informacija apie statybos projektą, tokią kaip pavadinimas, adresas, užsakovas ir kiti duomenys, reikalingi projektui identifikuoti.
  2. Darbų planavimas: elektronis žurnalas leidžia kurti ir tvarkyti darbų planus, grafikus ir kalendorius. Jis gali būti naudojamas, kad būtų aišku, kada ir kurie darbai turi būti atlikti.
  3. Darbo užduotys: į šią dalį įtraukiamos konkretaus darbo užduotys, pavyzdžiui, plytelių klojimas, tinklo įrengimas ar kitos veiklos. Jie gali būti priskirti konkrečiam darbuotojui, kuris atsakingas už šios užduoties atlikimą.
  4. Laikotarpiai ir resursai: elektroninis žurnalas gali leisti stebėti darbų laikotarpius ir resursų paskirstymą. Tai padeda matyti, kiek laiko ir išteklių yra skirta kiekvienai užduočiai.
  5. Ataskaitos ir dokumentai: platforma leidžia generuoti ataskaitas apie atliktus darbus, taip pat saugoti ir valdyti kitus dokumentus, susijusius su statybos projektais, pvz., techninius brėžinius, leidimus ir sutartis.

Elektronis statybos darbų žurnalas padeda geriau organizuoti ir valdyti statybos projektus, pagerinti bendradarbiavimą tarp įvairių suinteresuotųjų šalių bei suteikia patogią būdą sekti projekto eigą ir dokumentuoti atliktus darbus.