Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. visiems Lietuvos statytojams, finansuojamiems iš valstybės biudžeto tapo privaloma naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Šis pokytis atnešė didesnį skaidrumą ir efektyvumą statybos procesuose, taip pat suteikė galimybę patogiau ir greičiau stebėti bei vertinti darbų eigą.

Perėjimas prie elektroninių sistemų yra svarbus ne tik valstybės finansuojamose statybose. Nuo 2023 m. gegužės 1 d., elektroninis statybos darbų žurnalas tapo būtinas ir privačioms statyboms. Tai rodo, kad Lietuva žengia dideliu žingsniu į statybų sektoriaus skaitmeninimo ir modernizavimo erą.

Svarbu pabrėžti, kad šie reikalavimai taikomi ne tik valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms statyboms. Taip pat būtina naudoti elektroninį žurnalą, jei statybos finansuojamos valstybės vardu pasiskolintomis ar valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, ar savivaldybių biudžetų lėšomis. Šie reikalavimai patvirtinti aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu, kuris įsigaliojo nuo liepos 1 d.

Elektroninis žurnalas yra privalomas naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos, rekonstrukcijos, griovimo, kapitalinio remonto ar atnaujinimo (modernizavimo) metu. Tačiau išimtys taikomos krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, Valstybės saugumo departamento valdomose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose.

Siekiant užtikrinti žurnalo autentiškumą ir duomenų saugumą, statytojas (užsakovas) privalo naudoti elektronines priemones, leidžiančias identifikuoti kiekvieną žurnalą pildantį ir pasirašantį asmenį. Tai suteikia didesnį patikimumą ir prieinamumą visiems statybos procese dalyvaujantiems asmenims.

Be to, aplinkos ministras patvirtino ir naują statybos darbų žurnalo formą, kuri padeda statybos saugos ir sveikatos koordinatoriams aiškiau ir efektyviau fiksuoti sprendimus, pastabas ir reikalavimus.

Nepaisant šių pokyčių, statytojai (užsakovai) iki šiol gali rinktis tarp elektroninio ir popierinio žurnalo naudojimo. Tačiau nuo 2023 m. gegužės 1 d. el. statybos darbų žurnalas tapo privalomas statant vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, kurių nepriklausomai nuo statinių ploto, jei statoma ne ūkio būdu. Tai yra, jei statyboms yra samdomas darbų rangovas. Plačiau apie atnaujintą redakciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr

Atsižvelgiant į šiuos reglamentus, elektroninis statybos darbų žurnalas yra svarbus žingsnis link pažangesnių, skaidresnių ir efektyvesnių statybų valdymo procesų, suteikiantis galimybę lengviau sekti ir stebėti statybos darbus bei užtikrinti jų kokybę ir saugumą.